Eredeti játékleírás: A gazda kérdi a karikában állóktól: Nem láttátok a kecskémet? Mindegyik mondja: Nem. A legutolsó: Itt van egy a szőlőben. Gazda: Mit csinálsz a szőlőben? Kecske: Szőlőt enném, ha vóna. (A gazda és a kecske között tovább folytatódik a párbeszéd.) Kapáltad-e? Most kapálom. Gyomláltad-e? Most gyomlálom. Öntözted-e? Most öntözöm. Nem félsz, hogy agyonlőlek? […]

Eredeti játékleírás: Egy a pásztor, ez háttal áll a tolvajoknak. A tolvajok seregestül leguggolnak, s úgy tesznek, mintha a földről valamit szedegetnének s e közben mondogatják: Ipp-lipp, lopjuk a szőlőt! Elaludt a pásztor. Nagy kalap a fejében, Sok szőlő a begyében! Mire az alvást tettető pásztor hirtelen megfordul, egyet-kettőt elfog s az elfogott tolvajokat félre […]

Eredeti játékleírás: A játékosok kézfogással kört alkotnak. Egy kislány középre áll, ő lesz a bárányka, egy fiú – a farkas – a körön kívül helyezkedik el. A bárányka úgy tesz, mintha legelne. Beszélgetni kezdenek: Mit eszel, bárányka? Ződ füvet. Adjál nekem is! Innen, ne! A bárányka a könyökét mutatja. Erre a játékosok kórusban kiáltják: Benn […]

Eredeti játékleírás: Ha a gyerekek szembekötősdit játszanak, ilyesféle mondókákkal jelzik bekötött szemű társuknak, hogy hol vannak, milyen irányban keresse őket. Ugyanezek a szövegek – a gyűjtők megjegyzései szerint – itt-ott […] ökölütögető  […] mondókák is lehetnek.

Eredeti játékleírás: Udvaron, két házfal között játszhatjuk. Egyik oldalon vannak a játszók, a házfalak között pedig a fogó, a színcápa, aki háttal áll a többieknek, és kiált egy színt, lehetőleg olyat, ami egyik játszó ruháján sincs. Akin ugyanis van, az kényelmesen átsétálhat a szemközti falig, a többieknek azonban futniuk kell, mert ha a fogó elkap […]

Eredeti játékleírás: A gyerekek körben guggolnak és éneklik az alábbi éneket, egy – a gólya – középen egy lábon áll: Boglya tetéjén áll egy gólya, Koromfekete szárnya, tolla, Apró a sása, hosszú a lába. Kis kacsa fürdik fekete tóba’. A középső az ének utolsó sorára a guggolók közül valakit kiválasz, akivel páros kézfogással az ének […]

Eredeti játékleírás: Hat-tizenkét éves leányok és fiúk játsszák. Fontos, hogy a számuk hárommal osztható legyen, illetve azon felül még egy játékos maradjon. A gyermekek kettesével szembefordulva, kezüket összefogva bokrot alkotnak. A bokrok a játéktér nagyságától függően kör alakban 1-2 m távolságban vannak egymástól. Mindenikben egy nyuszi, nyúl áll. Egy nyúlnak nem jut bokor; ezért az […]

Eredeti játékleírás: A kézfogással kialakított kör a „káposztáskert”. Benne egy lány vagy egy fiú a „Kecske”. A körön kívül ez alkalommal a „Gazda” jár a körrel ellentétes irányba. A dallam végén mind megállnak, a kör befele fordul. A Gazda és a Kecske között megindul a párbeszéd. Kecske van a kiskertbe, a káposztát megette. Siess, kecske, […]

Eredeti játékleírás: Erdő alján vagy iskolaudvaron kisebb, hat-tíz éves iskolás gyermekek játsszák. A gyermekek kiolvasással megválasztják a fogót, akit medvének neveznek. A medve megbúvik egy fához, amíg a többiek lehajolva, a málnaszedést utánozva ezt mondják: Epret szedek, málnát szedek, Medve bosszújára, Epret szedek, málnát szedek, Medve bosszújára. Eközben a medve kiugrik a fa mellől, és […]

Eredeti játékleírás: „Ketten összefogtuk a kezünket, és seregtünk. Egy lesett, az volt a kutyka. Mi meg énekeltük: Túrót ettem, elejtettem,Azt sem tudom, hova tettem,Szél fújja pántlikámat, kapd be kutyka a szoknyámat,Hamm! Mikor odaértünk, hogy „Hamm”, akkor a kutyának el kellett kapni valamelyikünk szoknyáját. Ha sikerült, cseréltek, ha nem, akkor ő lett ismét a kutyka. Lányok […]

Eredeti játékleírás: Az „anya” elöl áll, mögötte oszlopban a többi gyermek. Mindegyik az előző derekát karolja át. A „sas” az anyával szemben áll, és mondja: Anya: Anya vagyok, nem adom! Sas: De én mégis ellopom! Az „anya” kitárt karokkal védi a mögötte álló oszlopot. Ha a sas a sor végén álló gyermeket elkapja, az mögé […]

Eredeti játékleírás: Kisebb, hat-tíz éves gyermekek öten-tízen, közös megegyezéssel megválasztják a libaanyót és a farkast. Libaanyó kiűzi a csoportba verődött libákat, akik kb. 30 lépés távolságra állanak meg. A két farkas megáll a libaanyótól kétoldalt mintegy 15 lépésnyire. A libaanyó s a libuskák átkiabálnak egymásnak. Kezdi a libaanyó: Gyertek haza, libuskáim! … Erre a libuskák […]

Eredeti játékleírás: A gyermekek derékon összefogódzkodva állnak, aki elől áll, az az anya. Egy velök szemben leguggol és pálczával ás, ez a héja. (Elhangzik a párbeszéd, majd megkezdődik a fogócska.) A héja igyekszik egyet vagy többet elfogni. A többiek derekuknál összefogódzva, jobbra-balra (kígyózva) szaladnak, a héja utánok, addig, míg a héja valamennyit el nem fogja. […]

Eredeti játékleírás: Kötetlen számú gyermek lassú léptekkel, a kis mondóka ritmusára a guggolva alvást színlelő csősz felé közeledik, és tépi a füvet, falevelet stb. A pásztor hirtelen felugrik, igyekszik megfogni a tolvajt, akiből az új csősz lesz a következő játékban.

Eredeti játékleírás: Fiúk és leánykák 20-25-en kézfogással kört alkotnak. A kör közepén áll a bárány (rendszerint leányka), a körön kívül a farkas. A fogócska párbeszéddel indul. Farkas:            Mit ásol, bárányka?Bárány:           Répát.Farkas:            Adjál a fiamnak!Bárány:           Nem adok!Farkas:            Akkor megeszlek!Bárány:           Nem félek! Ekkor a farkas a bárány után iramodik, ez idő alatt a többi gyermek kórusban mondja: Tányértalpas, […]

Eredeti játékleírás: A gyermekek kézfogással körben járnak. A körön kívül jár a bárány, belül a farkas. „Szabad a vásár mindennek”: megállnak, és karjukat kapuszerűen feltartják úgy, hogy a farkas és a bárány szabadon futhatnak köztük. „Gazdagnak és szegénynek”: a karjukat leemelik, a „kapukat lezárják”, így se a bárány, se a farkas nem juthatnak át a […]

Eredeti játékleírás: Kötött térformájú, több: tíz-húsz játékost igénylő, s ezért talán kevésbé népszerű, de ugyanolyan közismert fogócska jellegű szembekötős játék. Hagyományozódását az utóbbi időben iskolai felújítások is erősítették. Az egyik játékosnak bekötik a szemét: ő lesz a cica. A többiek, az egerek négyszög vagy kör alakzatban köréje állnak, s időnként, amikor az háttal áll nekik, […]

Eredeti játékleírás: A gyermekek kézfogással körbeállnak. A körön belül áll a bárány, kívül a farkas. A „Szabad vásár”-ra a kör magasba emelt karokkal kaput nyit. A farkas kergeti a bárányt. A „Hízik a bárány”-nál lecsukják, „Szabad vásár”-nál felnyitják a kaput. Ha a farkas és a bárány különrekednek, várni kell, míg ismét kaput nyitnak. Ha együtt […]