Mit ásol, héja…

Mit_asol_heja_1_szoveg

Eredeti játékleírás: A gyermekek derékon összefogódzkodva állnak, aki elől áll, az az anya. Egy velök szemben leguggol és pálczával ás, ez a héja.

(Elhangzik a párbeszéd, majd megkezdődik a fogócska.)

A héja igyekszik egyet vagy többet elfogni. A többiek derekuknál összefogódzva, jobbra-balra (kígyózva) szaladnak, a héja utánok, addig, míg a héja valamennyit el nem fogja.

Ezután párosával összefogódznak, egymásután állnak; az anya az első párban áll, a héja velök szembe.

Kérdi az anya a héját: Hogy főzte apád a lencsét?

A héja feleli: Köpülte, kavarta, mégis fövetlen hagyta.

Ekkor a leghátúl álló pár kétfelöl a héja felé szalad, s igyekszik a héja előtt összefogódzni s első párnak állni. Ha e szaladók közül a héja a harmadik párból sem tud valakit elfogni, akkor „égetik”, azaz az összefogódzott párok keze alatt át kell neki bújni, mikor is a párok ütik a hátát. Ha pedig a héja elfog valakit, az lesz az ő párja, kivel sorba áll; az pedig, akinek a párját elfogta, héja lesz s a játék újra kezdődik.


Forrás és részletek

Forrás: Kiss Áron. Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. Könyvértékesítő Vállalat, 1984, p. 85.

Helység: Nádudvar (Magyarország – Hajdú-Bihar)

Játéktípus: mozgásos játék – fogócska

Korosztály: 5 éves kortól

Tartalomjegyzék