Eredeti játékleírás: 15-20 “sűdő-leány” összeverődik a szabadban, és három lányt leültet három különböző helyen (I., II., III.). A többi leány összefogódzva, énekelve libasorban járkál, miközben nyolcasforma hurkokban kerülgeti az ülő lányokat, éspedig hol az I – II., hol a I – III., hol a II – III. párokat.

Eredeti játékleírás: A játékosok két, párhuzamos és egymással szembenéző sort alkotnak. A szemközt levő párok kezüket a magasban egybeteszik, s így “kapukat” hoznak létre. Miközben a játékosok az alábbi dalt éneklik, az utolsó pár egymás kezét fogva átbújik a kapuk alatt, és beáll a sor elejére; a sor végén maradó párok hasonlóképpen követik őket. János […]

Eredeti játékleírás: Felnőttek vagy nagyobb gyerekek a kisebbeket hátukra veszik, és lassú léptekkel, csaknem énekelve mondják: Hátamon a zsákom, Zsákomba a mákom, Mákomba a rákom. Kivágta a zsákom, Kihullott a mákom, Elszaladt a rákom.

Eredeti játékleírás: A játékosok egymás kezét fogva egy – vagy, ha sokan vannak –, két körbe állnak fel. A nagyobb külső és a kisebb belső kör egymással ellentétes irányban forog az alábbi ének ritmusára: Dombon törik a diót, a diót, Rajta vissza mogyorót, mogyorót, Tessék, kérem, megbecsülni És a földre lecsücsülni, csüccs! A „Rajta vissza […]

Eredeti játékleírás: Fiúk és leányok felállnak vegyesen, hosszú sorba, kezeiket összefogva, a két legnagyobb (fiú és leány) a jobb szárnyra áll. Ekkor egy pár messze megy tőlük (10 – 15 lépés), arczczal feléjük állván összefogott kézzel. Ez a pár az újhold. Akkor a nagy sor vezetője kiáltja az újholdnak: Nyiss kaput, újhold! Ez felel: Minapában […]

Eredeti játékleírás: Kézfogassal üres kört alakítanak, s egymás kezét szorosan fogva a dal ütemére lépegetnek. A “három szürke, három fekete” utáni szünetre dobbantanak egyet azzal a lábukkal, amelyre a lépés éppen jött. Egyidejűleg megfordulnak, és az ellenkező irányban haladnak. Végül a kör párokra bomlik; egymás karját vállnál megfogva újra kezdik az éneket, és megsürgetik egymást. […]

Eredeti játékleírás: Körben egymáshoz közel állnak, egyik kivül körüljárja a kört, kendőt tartva a kezében. Karban éneklik: Tök-tök, dinnye, búza dinnye Zöld ága, böld levele, Piros, barna, zöld festéke, Kendő elejtőcske, Kendő felvevőcske. Tüzet viszek, ne lássátok, Ha látjátok, se mondjátok, Kendő elejtőcske, Kendő felvevőcske! Ekkor valamelyiknek a vállára dobja a kendőt, az illető igyekezik […]

Eredeti játékleírás: A gazda kérdi a karikában állóktól: Nem láttátok a kecskémet? Mindegyik mondja: Nem. A legutolsó: Itt van egy a szőlőben. Gazda: Mit csinálsz a szőlőben? Kecske: Szőlőt enném, ha vóna. (A gazda és a kecske között tovább folytatódik a párbeszéd.) Kapáltad-e? Most kapálom. Gyomláltad-e? Most gyomlálom. Öntözted-e? Most öntözöm. Nem félsz, hogy agyonlőlek? […]

Eredeti játékleírás: Egy a pásztor, ez háttal áll a tolvajoknak. A tolvajok seregestül leguggolnak, s úgy tesznek, mintha a földről valamit szedegetnének s e közben mondogatják: Ipp-lipp, lopjuk a szőlőt! Elaludt a pásztor. Nagy kalap a fejében, Sok szőlő a begyében! Mire az alvást tettető pásztor hirtelen megfordul, egyet-kettőt elfog s az elfogott tolvajokat félre […]

Eredeti játékleírás: A felnőtt sorra megfogja a gyermek ujjait hüvelykujjától a kisujja felé, miközben az ujjkiolvasó mondókát mondja.

Eredeti játékleírás: A kis leányok leülnek körbe, a nagyobbak a hátuk mögé állnak. A kis leányok a bárányok. Ekkor jő egy vevő, ki egyik eladó előtt megáll, annak tenyerébe csap s kérdi: – Hogy a túró, komámasszony? Erre a vevő és eladó elkezdenek futni ellenkező irányban. Az eladó futtában mondja: – Egy futás, két futás, […]

Eredeti játékleírás: Négy-tizenkét év közöttiek játsszák, ha többen összegyűlnek. A játékosok körbe állnak, kezüket összefogva lépkednek, és énekelnek: Lánc, lánc, eszterlánc, eszterlánc cérna, Cérna volna, selyem volna, mégis kifordulna. Pénz volna, karika, karika, forduljon ki Marika, Marikának lánca. Akinek nevét mondják, kifordul, és így megy tovább. Amikor mind kifordultak, az éneket így folytatják: Forduljon be […]

Eredeti játékleírás: A felnőtt a kisgyermek fejét két tenyere közé fogja és  a mondóka ütemére gyöngéden jobbra-balra lóbálja, mintha szitálna.

Eredeti játékleírás: A játékosok kézfogással kört alkotnak. Egy kislány középre áll, ő lesz a bárányka, egy fiú – a farkas – a körön kívül helyezkedik el. A bárányka úgy tesz, mintha legelne. Beszélgetni kezdenek: Mit eszel, bárányka? Ződ füvet. Adjál nekem is! Innen, ne! A bárányka a könyökét mutatja. Erre a játékosok kórusban kiáltják: Benn […]

Eredeti játékleírás: Miközben az alábbi kacagtatót mondják, ujjukkal a bogár lépteit utánozva, megcsiklandozzák a kicsi hasát, majd játékosan megfogják orrát, nyakát.

Eredeti játékleírás: A felnőtt a kisgyermek fejét két tenyere közé fogja és  a mondóka ütemére gyöngéden jobbra-balra lóbálja, mintha szitálna. [Ebben az esetben, a szöveghez igazítva, a gyermek előre hajtott fejecskéjét érdemes jobbra-balra ingatni.]

Eredeti játékleírás: Ha a gyerekek szembekötősdit játszanak, ilyesféle mondókákkal jelzik bekötött szemű társuknak, hogy hol vannak, milyen irányban keresse őket. Ugyanezek a szövegek – a gyűjtők megjegyzései szerint – itt-ott […] ökölütögető  […] mondókák is lehetnek.

Eredeti játékleírás: A gyermek meg a felnőtt mutató- és hüvelykujjával egymás keze fejét váltogatva csípve tartja. A mondóka ütemére kezeiket ritmikusan föl-le mozgatják, majd a végén széthessentik.

Eredeti játékleírás: Fiúk, lányok egyaránt játsszák. Körbe állnak, megfogják egymás kezét, aztán körbe járva énekelnek: Ki segít nékem Sövényt befonni? Segít a, segít a Zsuzsika. Erre a megnevezett játékos karját keresztbe teszi, így fogja meg a szomszédai kezét. A játéknak ez a része addig ismétlődik, míg az összes játékos „sövényt” nem alkot. A játék második […]