Eredeti játékleírás: Velünk szembe, térdünkre ültetjük a gyermeket, azután mintha delejeznők, két tenyerünkkel lassan simogatjuk az arczát, végén sebesebben s utoljára megcsiklandjuk a nyaka körül: Tapsi, tapsi, tapsi, Fokos szita, vaksi. A rosta nem sokára Meglátja a kis babát. Tapsi baba, tapsi, Piros alma, kapd ki. Cziróka, maróka, Nagy alma, piróka, Ha megeszi papmacskája, Ha […]

Eredeti játékleírás: Az anya két kinyitott tenyerét feltartva, csuklóból mozgatva, majd hátravetve mondja: Repül, repül a madárka, Elrepült a kismadárka. Hess, hess, hess!

Eredeti játékleírás: Olyan helyen játsszuk, ahol mindenki oda tud állni egy-egy fához. Egyikünknek nem jut, ő odamegy valakihez, és kérdezi, az pedig válaszol: Holló, holló, hol az olló? Katinál! (v. Másnál) A kérdezőnek oda kell menni ahhoz a játszóhoz, akit a másik mondott. Közben az és a kérdezett helyet cserél. Aki előbb ér a fához, […]

Eredeti játékleírás: Egy gyerek hintázik, ezalatt a többiek mondogatják:

Eredeti játékleírás: A lánykák körbe járnak jobb felé. A dal végén hirtelen leülnek.

Eredeti játékleírás: Egy gyerek az almát áruló asszony, körülötte a többi gyerek az almák. Mindannyian guggolnak. Egy magánosan álló gyerek a vásárló, aki a dal együttes éneklése alatt körüljárja a csoportot. A dal végén a vásárló ráteszi kezét az egyik almára, s kérdi: – “Hogy az alma?” – “Hét krajcár!” Amennyit kér az árus, annyit […]

Eredeti játékleírás: Lányok párosával körbe állnak, és énekelnek. Egyik kívül körüljár, és valamelyik lány hátára üt zsebkendővel. A megütött és párja erre ellenkező irányban kívül körülszaladnak. A kendős lány beáll az egyik helyére, párja az lesz, aki a szaladók közül előbb érkezik vissza. Az elkésett lesz az új körüljáró.

Eredeti játékleírás: A játékot öt-tizenöt gyerek játszhatja. Fiúk, lányok szöveges fogócskája, egy vesszőcske kell hozzá. A játékosok sorba állnak egymás háta mögé. A legelöl álló játékos kezében van a vessző. Végighúzza a vesszőt a játékosok során, miközben a következő verset mondja: Piros bornak bor hajtója, aki tudja, meg ne mondja, én tudom, meg nem mondom. […]

Eredeti játékleírás: A gyermekek a játszótéren szétszórtan guggolnak s éneklik a dalt. Csak akkor futnak el, ha jön a kerülő. Ez addig kergeti őket, míg egyet el nem fog. A következő játékban ő lesz a kerülő.

Eredeti játékleírás: Párosan egymás mögé állnak a lánykák, kezüket fölemelik, és egymásba kulcsolják. Ezután az utolsó pár meghajlik, és átbújik a többiek keze alatt, majd az élre kerülve magasra emelt kézzel felegyenesedik. Így tesz a többi is. A páros sor így állandóan egyenesen vagy körbe előrehalad.

Eredeti játékleírás: Hat-hétéves gyerekek játéka. Egyszerre ketten játsszák, vagy párosával többen is. Keresztezett kézfogással az alábbi dalocska negyed értékeire ide-oda huzigálják a kezüket: Fűrészeljük el a fát, Lepjük meg az anyukát! A dalocska néhányszori ismétlése után elengedik egymás kezét, és a fa hasogatását utánozva hangosan mondják: Bumm! Bumm! Bumm!

Eredeti játékleírás: Ökölbe szorítjuk a kezünket, és mutatjuk a kicsinek: ritmikusan összeütögetjük a két öklünket úgy, hogy kétszer az egyik, kétszer a másik van fölül. Ezt ő is megtanulja, kicsit segíthetünk is neki, hogy a két kis ököl összetaláljon. Egyenletes ritmusban mondjuk, az aláhúzással kiemelt szótagokra ütjük össze az öklünket: Töröm, töröm a mákot, Sütök […]

Eredeti játékleírás: Anyát és farkast választanak. Az anya után a libák sorban állnak. A farkas az anya  előtt lekuporodik, s egy fácskával ás a fölbe. Az anya kérdi s a farkas mindig válaszol reá: Mit ás kend, farkas koma? Kis kemenczét. Mit süt benne? Kalácsot. Hol vette a lisztet? Loptam. Hol vette a tojást? Loptam. […]

Eredeti játékleírás: Lányok és kisebb fiúk csoportos játéka volt. Kiszámolták vagy kiválasztották az ügyesebbek, erősebbek közül az anyát és a boszorkát. A boszorka a képletesen kijelölt „pincébe” ment és magára borította a felső szoknyáját. Igyekezett torz arccal és ijesztő mozdulatokkal félelmetes külsőt ölteni. Az anya főzést utánzott. A gyerekek körülötte ugrándoztak. Az egyik gyerek odament […]

Eredeti játékleírás: A kisebb leányok körbe ülnek, kissé távolabb egymástól. Ezek a sziták. Hátuk megett áll egy-egy nagyobb leány, ezek a kofák. Egy lány a vevő, s bármelyik előtt elkezdheti a vásárt: Ita, pita, hogy a szita? Három pengő. Adok érte kettőt. Ezzel kezet fognak: majd egyik jobbra, másik balra szalad. A ki hamarabb odaér, […]

Eredeti játékleírás: Ez a szintén szabad térformájú, párbeszédes csoportos fogócska az esztelnekiek tudata szerint mindenkor kedves, gyermekről gyermekre hagyományozódó játék volt. Térformájához híven, a megszokott játékalkalmak mellett gyakran került sorra libaőrzés közben is. Az utóbbi években az óvodában, iskolában is tanították. A fiúk farkasok lesznek, a leánykák a libuskák, s közülük kerül ki az anya […]

Eredeti játékleírás: Két nagyobb leány összefogódzva megáll (kaput csinál); a többi hosszú sorba fogódzik. A dal végén, a kapu elé érkezve, kérdezi a sorban az első: Kié ez a kapu? Szent Erzsébeté. Általmennék rajta. Vámot veszünk rajtra. Minapában itt mentetek, hidam lábát eltörtétek, meg nem csináltátok. Ácsok vagyunk, fát faragunk, fenyőfából kifaragjuk, meg is aranyozzuk. […]

Eredeti játékleírás: A leányok körbe állnak. Egy leány összefont kendőt tartva kezében, a kört kerüli, s ezalatt mindnyájan éneklik: Fehér czipót ehetném, Arra jó bor ihatnám, Zuhaj! zuhaj! zu! Az utolsó szótagnál a kendőt hordó leány egy másikat kiüt a sorból. Erre a kendős leány elkezd szaladni, a másik meg kergeti. Szaladás közben is éneklik: […]

Eredeti játékleírás: Több kis fiú és leány összeáll és gyengéden megfogják egymás kézfején a bőrt, s le, fölemelgetve kezüket a levegőben, ezt éneklik: Csíp, csíp, csibőriczke, Mág, mág, magóricska, Fekte kutya, ne, tüdő! Vékony vászon lepedő; Az úrnak papucsa, Lakodalom kulcsa, Elszállott a csóka. Ekkor kezüket kiterjesztve szétfutnak, mintha szállnának s a verset és játékot […]

Eredeti játékleírás: Mondókás futó-kergető körjáték. 1910 előtt iskolás- és serülőkor leányok, fiúk játszották tíz-húszan. Bár akkor szerették, valami okból feledésbe merült. A játékosok kézfogás nélkül kört alkottak, amelyet egyikük belülről került. Eközben valamennyien ütemesen az alábbi mondókát mondták: Túl a vízen van egy ház, Abban lakik egy juhász, Süti, főzi galuskát, Kértem tőle, nem adott, […]

Eredeti játékleírás: Fiúk, lányok hatan – húszan együtt játszhatják, puha, füves helyen. A játszók kiválasztanak két kenyérsütőt, általában a két legerősebb, legnagyobb játékost. A többiek a kenyerek. Szétterpesztett lábakkal egy sorba, egymás háta mögé ülnek. A leghátul ülő játékos a kemence. A kemence, az utolsó kenyér és a kenyerek is mind – egymás derekát jól […]

Eredeti játékleírás: A felnőtt a kisgyermek fejét két tenyere közé fogja és a mondóka ütemére gyöngéden jobbra-balra lóbálja, mintha szitálna.

Eredeti játékleírás: Homokból kupacokat csinálnak, a gazda leül, “alszik”. A többieknek egy-egy fa az “otthonuk”. Az ének alatt teleszedik a kötőjüket homokkal. “Kikirikí”: ki-ki szalad az otthona felé. Ha elérik, a kapuzárást utánozzák: “Kucskurucs, be házam!” Akit a gazda elfogott, megbünteti. (Pl. meghúzza a haját.)