Eredeti játékleírás: A czicza kergeti az egereket, az egerek szaladnak, egyik másik pajkosabb ingerkedve visszanéz rá s kiabál neki: Czicziczcz, czicziczcz, cziczuskám! vagy Kását főzök a macskámnak, Fogja meg az egeret. Ha aztán a macska egeret fog, ebben a játékban nem cserél vele szerepet, de mind a ketten fogók maradnak s addig fogdossák az egereket, […]

Eredeti játékleírás: Játszák hárman, öten, vagy többen is. Ha hárman játszák, akkor egy áll elöl magában s ketten párosan  a háta megett. Ha öten, akkor egy áll magában közbül s kettő előtte, kettő a háta megett. Ha többen játszák, akkor egy áll legelöl magában s a többiek párosával a háta megett. A ki magában áll, […]

Eredeti játékleírás: Láncba fogódzunk, és kiolvasással vagy másképp kiválasztunk hármat, akik háromszög alakban leguggolnak. Elindulunk a guggolók körül, kifli alakban kerüljük őket, közben folyamatosan énekeljük: Oláh, haj, Német, haj, Nekünk adták oláh táncot, Ha meg tudnánk járni. Egy szege, két szege, Hat szelemenje, Hat pár hagyma, Negyven dinnye, Csiri pohár feneke, Hol az ajtó kilincse?

Eredeti játékleírás: Két fiú összefogódzik, s e kettő közül az egyik lesz a fövénykirály, a másik a földkirály. Ezután a király egyszerre kiáltja a csatlakozásra váró gyerekekhez: Ki fövény, ki föld? A ki fövény akar lenni, az a fövénykirályhoz megy, a ki pedig föld akar lenni, a földkirályhoz megy. Azután a fövénykirály népével egyenes sorba […]

Eredeti játékleírás: Egymás mögé ülünk a fűbe (lábunkat szétterpesztjük), és átöleljük az előttünk lévő derekát. Az első ülő a  bátya, vele fog kezet a szemben álló dinnyekérő. Énekeljük: Érik a dinnye, érik, Zöld ága, zöld levele, Piros bora, borhajtója, Ángyi tudja, ki nem mondja, Salátané, Bodzáné, Kis királyné, kapitányié, Hess ki, Csutoráné! Ekkor a dinnyekérő […]

Eredeti játékleírás: Ketten egymás mellé állunk, és úgy kapaszkodunk össze elöl keresztfogásban, hogy jobb kezünkkel egymás jobb kezét, ballal a balt fogjuk. Negyedekre ugrálva elindulunk, közben énekeljük: Babot főztem, Jól megsóztam, Meg is paprikáztam, Ángeli-bangeli, slussz! “Slussz”-ra egy ugrással megfordulunk egymás felé, úgy, hogy a kézfogást nem engedjük el. Most ellenkező irányba kezdünk szökdelni, azután […]

Eredeti játékleírás: Egy gyerek fekszik. Ez a gazda vagy pásztor. Alvást utánoz, horkol. A többiek körülveszik, leguggolnak, “szedik a sóskát”. “Bum, bum”: verik a gazdát. Az felugrik; akit megfog, az lesz a pásztor. Ha senkit sem fogott meg, újra visszafekszik.

Eredeti játékleírás: Körbe állnak, egy a kör közepén. Ütemesen (negyedenként) sorba mindig másra mutat. Akire utoljára mutat, az kifut a körből, és egy fához igyekszik, hogy abba belekapaszkodjék, mert akkor nem foghatják meg. Ha sikerült megfogniok, ő megy a kör közepébe, ellenkező esetben az, aki előbb a kör közepén állt.

Eredeti játékleírás: Az első játszó cserépdarabot vagy kavicsot dob a 1. kockába. Fél lábon ugrálva végigjárja a kockákat úgy, hogy a 4-5. és a 7-8. kockába páros lábbal, terpeszben ugrik. A 7-8. kockában páros lábbal ugorva megfordul, és visszafelé is ugrál. Az 1. kockába érve fölveszi a kavicsot és kiugrik az ábrából. Ezután a kavicsot […]

Eredeti játékleírás: A felnőtt a gyermeket az alábbi mondóka ütemére a térdén höcögteti, a hátán vagy a nyakában lovagoltatja.

Eredeti játékleírás: Láncba állunk, és az egyik végén állók kaput tartanak. A másik vége elindul, átbújik a kapun, és áthúzza maga után az egész láncot. A kézfogást senki nem engedi el, az egyik kaputartó is a karja alá fordul, utána pedig a lánc másik vége tart kaput, és az addigi kaputartók indulnak bújni. Közben folyamatosan […]

Eredeti játékleírás: A játszóknak páratlan számúnak kell lenni, kik azután kört alkotnak. Egy leány a körbe áll, a kör pedig énekli: Hej, túró, tejfel, Duna, Tisza, tenger. Ezért a szép, barna lányért Majd meghal az ember. Ezután mindegyik párt kerít magának s tánczolnak. Ki az első fordulónál pár nélkül maradt, másodszorra  az áll a körbe.

Eredeti játékleírás: A felnőtt a gyermeket az alábbi mondóka ütemére a térdén höcögteti, a hátán vagy a nyakában lovagoltatja.

Eredeti játékleírás: Velünk szembe, térdünkre ültetjük a gyermeket, azután mintha delejeznők, két tenyerünkkel lassan simogatjuk az arczát, végén sebesebben s utoljára megcsiklandjuk a nyaka körül: Tapsi, tapsi, tapsi, Fokos szita, vaksi. A rosta nem sokára Meglátja a kis babát. Tapsi baba, tapsi, Piros alma, kapd ki. Cziróka, maróka, Nagy alma, piróka, Ha megeszi papmacskája, Ha […]

Eredeti játékleírás: Az anya két kinyitott tenyerét feltartva, csuklóból mozgatva, majd hátravetve mondja: Repül, repül a madárka, Elrepült a kismadárka. Hess, hess, hess!

Eredeti játékleírás: Olyan helyen játsszuk, ahol mindenki oda tud állni egy-egy fához. Egyikünknek nem jut, ő odamegy valakihez, és kérdezi, az pedig válaszol: Holló, holló, hol az olló? Katinál! (v. Másnál) A kérdezőnek oda kell menni ahhoz a játszóhoz, akit a másik mondott. Közben az és a kérdezett helyet cserél. Aki előbb ér a fához, […]

Eredeti játékleírás: Egy gyerek hintázik, ezalatt a többiek mondogatják:

Eredeti játékleírás: A lánykák körbe járnak jobb felé. A dal végén hirtelen leülnek.