Lóg a feje, lóg…

Log_a_feje_log_1_szoveg

Eredeti játékleírás: A felnőtt a kisgyermek fejét két tenyere közé fogja és  a mondóka ütemére gyöngéden jobbra-balra lóbálja, mintha szitálna. [Ebben az esetben, a szöveghez igazítva, a gyermek előre hajtott fejecskéjét érdemes jobbra-balra ingatni.]


Forrás és részletek

Forrás: Faragó József és Fábián Imre, szerkesztők. Bihari gyermekmondókák. Kriterion Könyvkiadó, 1982, p. 75.

Helység: Bélfenyér (Erdély – Bihar)

Játéktípus: mozgásos játék – ölbeli gyermek játéka

Korosztály: 4 éves kortól

Tartalomjegyzék