Eredeti játékleírás: Velünk szembe, térdünkre ültetjük a gyermeket, azután mintha delejeznők, két tenyerünkkel lassan simogatjuk az arczát, végén sebesebben s utoljára megcsiklandjuk a nyaka körül: Tapsi, tapsi, tapsi, Fokos szita, vaksi. A rosta nem sokára Meglátja a kis babát. Tapsi baba, tapsi, Piros alma, kapd ki. Cziróka, maróka, Nagy alma, piróka, Ha megeszi papmacskája, Ha […]

Eredeti játékleírás: Az anya két kinyitott tenyerét feltartva, csuklóból mozgatva, majd hátravetve mondja: Repül, repül a madárka, Elrepült a kismadárka. Hess, hess, hess!

Eredeti játékleírás: Ökölbe szorítjuk a kezünket, és mutatjuk a kicsinek: ritmikusan összeütögetjük a két öklünket úgy, hogy kétszer az egyik, kétszer a másik van fölül. Ezt ő is megtanulja, kicsit segíthetünk is neki, hogy a két kis ököl összetaláljon. Egyenletes ritmusban mondjuk, az aláhúzással kiemelt szótagokra ütjük össze az öklünket: Töröm, töröm a mákot, Sütök […]

Eredeti játékleírás: Több kis fiú és leány összeáll és gyengéden megfogják egymás kézfején a bőrt, s le, fölemelgetve kezüket a levegőben, ezt éneklik: Csíp, csíp, csibőriczke, Mág, mág, magóricska, Fekte kutya, ne, tüdő! Vékony vászon lepedő; Az úrnak papucsa, Lakodalom kulcsa, Elszállott a csóka. Ekkor kezüket kiterjesztve szétfutnak, mintha szállnának s a verset és játékot […]

Eredeti játékleírás: A felnőtt a kisgyermek fejét két tenyere közé fogja és a mondóka ütemére gyöngéden jobbra-balra lóbálja, mintha szitálna.

Eredeti játékleírás: A felnőttek gyakran térdükre ültetve lovagoltatják a kisgyermeket, az alábbi mondóka ritmusára: Gyé, te lovam, a vásárba! Mit hozzunk a tarisznyába? Pogácsát, magyarót, Jó gyermekeknek valót.

Eredeti játékleírás: A felnőttek gyakran térdükre ültetve lovagoltatják a kisgyermeket, az alábbi mondóka ritmusára: Gyé, te fakó, gyé, te sárga, Így mönyünk el a vásárba, Gyé, te, gyé!

Eredeti játékleírás: A felnőtt a kisgyermek testére mutatóujjával köröket ír, aztán ujját odább húzza, megáll, újra egy kört ír le, majd ujját ismét útnak indítja, most már a kisgyermek nyaka felé, onnan pedig a gyermek tenyerébe. Közben az alábbi versikét mondja: Kerekecske, gombocska, Hova fut a nyuszika? Ide futott, ott megállt, Egy karikát itt csinált. […]

Eredeti játékleírás: Egy nagyobb kislány gyöpre ül, ölébe egy kisebb. A nagyobb a kisebbet ütemesen jobbra-balra “hajcálja” – minden negyedhangra egy kis hajcálás esik – s maga is dől hozzá jobbra-balra.

Eredeti játékleírás: A felnőtt megfogja a kisgyermek egyik kezét, és kezdi a mondókát: Édesanya főzött kását, Ennek is adott, Ennek is, Ennek is, Ennek is, A legkisebbnek nem jutott. Ment… ment, ment… csingilingi! A mondóka második soránál behajlítja a kisgyermek hüvelykujját, a további soroknál pedig sorra a többit is, a kisujj kivételével. Az utolsó sornál […]

Eredeti játékleírás: Általában felnőttek játsszák a kisgyerekekkel. Hüvelyk- és mutatóujjukkal összecsippentik a kisgyerek keze fején a bőrt, s ekképpen emelgetve a gyermek kezét, az alábbi dalocskát éneklik: Csip-csip, csóka, Vak varjúcska, Hova szaladt A nyúlacska? Ott van egy kis lukacska, Ide szaladt a nyulacska! A “Hova szaladt a nyulacska?” elhangzása után a kéz emelgetése megszakad, […]

Eredeti játékleírás: Miközben az alábbi kacagtatókat mondják, ujjaikkal a bogár lépteit utánozva, megcsiklandozzák a kicsi hasát, majd játékosan megfogják orrát, nyakát.

Eredeti játékleírás: Felnőttek vagy nagyobb gyerekek a kisebbeket hátukra veszik, és lassú léptekkel, csaknem énekelve mondják: Hátamon a zsákom, Zsákomba a mákom, Mákomba a rákom. Kivágta a zsákom, Kihullott a mákom, Elszaladt a rákom.

Eredeti játékleírás: A felnőtt sorra megfogja a gyermek ujjait hüvelykujjától a kisujja felé, miközben az ujjkiolvasó mondókát mondja.

Eredeti játékleírás: A felnőtt a kisgyermek fejét két tenyere közé fogja és  a mondóka ütemére gyöngéden jobbra-balra lóbálja, mintha szitálna.

Eredeti játékleírás: Miközben az alábbi kacagtatót mondják, ujjukkal a bogár lépteit utánozva, megcsiklandozzák a kicsi hasát, majd játékosan megfogják orrát, nyakát.

Eredeti játékleírás: A felnőtt a kisgyermek fejét két tenyere közé fogja és  a mondóka ütemére gyöngéden jobbra-balra lóbálja, mintha szitálna. [Ebben az esetben, a szöveghez igazítva, a gyermek előre hajtott fejecskéjét érdemes jobbra-balra ingatni.]

Eredeti játékleírás: A gyermek meg a felnőtt mutató- és hüvelykujjával egymás keze fejét váltogatva csípve tartja. A mondóka ütemére kezeiket ritmikusan föl-le mozgatják, majd a végén széthessentik.

Eredeti játékleírás: A felnőtt a gyermeket az alábbi mondóka ütemére a térdén höcögteti. Kipp-kopp, kalapács, Kicsi kovács, mit csinálsz? Aranypatkót szegelek Aranyszegecsekkel. Uccu, pajtás, kapj fel rája, Úgy is te vagy a gazdája.