Hogy adja a csuporkát…

Hogy_adja_a_csuporkat_1_szoveg

Eredeti játékleírás: Kell hozzá legalább 10, legfeljebb 50 leány. Két nagyobbik kiáll, a többiek két részre oszlanak: az egyik oldalra a kisebbek, a másikra a nagyobbak mennek. A kisebbek a csuprok. A nagyok közül azután mindegyik választ magának egy csuprot. Most a csuprok arczczal befelé fordúlva leguggolnak (kört alkotva – szerző kiegészítése). A nagyok mindenike a csuprának a háta mögé áll, s kezöket a csuprok vállára teszik. Most a két legnagyobb közül az egyik a körbe áll: ez a tűz, a másik a körön kívül marad, ez a „külső”. A külső megáll valamelyik nagy mellett s gyengén ennek a jobb vállára üt s így beszélgetnek:

Hogy adja a csuporkát?

Kereken holdan, holdvilágon,

Egy köböl aranyon,

Egy pálczika futáson.

Erre jobb tenyereiket összeütik, s a külső jobbra, a belső balra szalad a kör körül a csuporhoz, ki az egész játék alatt mindig a helyén marad. Aki hamarabb ér a csuporhoz, az a csupor háta megé áll: az elkésett fél folytatja a párbeszédet az előbbinek jobb szomszédjánál. A körülszaladóknak be szabad futni a csuprok között is az üres helyre. A tűz a körben áll, s igyekezik megfogni a beszaladót; ha valamelyiket elfogja, az elfogott lesz a tűz, ő pedig a csupor mellé áll az üres helyre. A másik szaladó tovább játszik s folytatja a mondókát.


Forrás és részletek

Forrás: Kis Kiss Áron. Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. Könyvértékesítő Vállalat, 1984, p. 132.

Helység: Erdély – Háromszék

Játéktípus: mozgásos játék – ügyességi és erőjáték

Korosztály: 5 éves kortól

Tartalomjegyzék