Eredeti játékleírás: A játékosok egymás kezét fogva egy – vagy, ha sokan vannak –, két körbe állnak fel. A nagyobb külső és a kisebb belső kör egymással ellentétes irányban forog az alábbi ének ritmusára: Dombon törik a diót, a diót, Rajta vissza mogyorót, mogyorót, Tessék, kérem, megbecsülni És a földre lecsücsülni, csüccs! A „Rajta vissza […]

Eredeti játékleírás: Kézfogassal üres kört alakítanak, s egymás kezét szorosan fogva a dal ütemére lépegetnek. A “három szürke, három fekete” utáni szünetre dobbantanak egyet azzal a lábukkal, amelyre a lépés éppen jött. Egyidejűleg megfordulnak, és az ellenkező irányban haladnak. Végül a kör párokra bomlik; egymás karját vállnál megfogva újra kezdik az éneket, és megsürgetik egymást. […]

Eredeti játékleírás: Körben egymáshoz közel állnak, egyik kivül körüljárja a kört, kendőt tartva a kezében. Karban éneklik: Tök-tök, dinnye, búza dinnye Zöld ága, böld levele, Piros, barna, zöld festéke, Kendő elejtőcske, Kendő felvevőcske. Tüzet viszek, ne lássátok, Ha látjátok, se mondjátok, Kendő elejtőcske, Kendő felvevőcske! Ekkor valamelyiknek a vállára dobja a kendőt, az illető igyekezik […]

Eredeti játékleírás: A kis leányok leülnek körbe, a nagyobbak a hátuk mögé állnak. A kis leányok a bárányok. Ekkor jő egy vevő, ki egyik eladó előtt megáll, annak tenyerébe csap s kérdi: – Hogy a túró, komámasszony? Erre a vevő és eladó elkezdenek futni ellenkező irányban. Az eladó futtában mondja: – Egy futás, két futás, […]

Eredeti játékleírás: Négy-tizenkét év közöttiek játsszák, ha többen összegyűlnek. A játékosok körbe állnak, kezüket összefogva lépkednek, és énekelnek: Lánc, lánc, eszterlánc, eszterlánc cérna, Cérna volna, selyem volna, mégis kifordulna. Pénz volna, karika, karika, forduljon ki Marika, Marikának lánca. Akinek nevét mondják, kifordul, és így megy tovább. Amikor mind kifordultak, az éneket így folytatják: Forduljon be […]

Eredeti játékleírás: Fiúk, lányok egyaránt játsszák. Körbe állnak, megfogják egymás kezét, aztán körbe járva énekelnek: Ki segít nékem Sövényt befonni? Segít a, segít a Zsuzsika. Erre a megnevezett játékos karját keresztbe teszi, így fogja meg a szomszédai kezét. A játéknak ez a része addig ismétlődik, míg az összes játékos „sövényt” nem alkot. A játék második […]

Eredeti játékleírás: A gyerekek nagyság szerinti sorrendben egymás mögött ülnek (a legnagyobb az első, a legkisebb a legfelső), átölelve tartják s ringatják egymást az ének alatt. Egy gyermek, a „kérő”, a „gazda” (a kör közepében) járva begörbített ujjával megkopogtatja a gyermekek fejét s akire rámondja: „Érett!”, azzal helyet cserél. Változat: „Érett!”: a legkisebbet a mögötte […]

Eredeti játékleírás: Emlékezet óta ismert, nemzedékről nemzedékre szálló, közkedvelt láncszakító csoportos fiújáték. Az utóbbi években nyaralótáborból hazatérő gyermekek újították fel, s azóta ismét nagyon gyakran játsszák. Korábban a kertekben, ma főként iskolaudvaron kerül rá sor, tíz-tizennégy éves fiúk közt, akik néha a leányokat is beveszik. Tizenöten-húszan játsszák. Két erősebb játékos, a két kezdeményező, a játékban […]

Eredeti játékleírás: A gyerekek játékosan utánozzák a szarka ugrásait. A leányok egymással szemben páronként leguggolnak, és egymás előrenyújtott kezét fogják: jobb a bal kezet, bal a jobb kezet. Páros lábon kettőt jobbra ugranak (tá-tá), kettőt pedig balra (tá-tá); ezt a motívumot tetszés szerinti ideig ismétlik. Tánc közben a kézfogást elengedhetik, és kezüket csípőre tehetik, a […]

Eredeti játékleírás: A leányok énekes fogócskáját nyolc-harminc gyerek játssza. Csak egy zsebkendő kell hozzá. A játékosok egymástól kb. 1 m távolságra kört alkotnak. A körön kívül megy a tűzvivő, zsebkendővel a kezében. Körbe sétál, majd valakinek a háta mögé teszi a zsebkendőt. A játékosok közben éneklik: Tűz, víz, lobogó, tüzet viszek eladni, ha valaki megveszi, […]

Eredeti játékleírás: Kell hozzá legalább 10, legfeljebb 50 leány. Két nagyobbik kiáll, a többiek két részre oszlanak: az egyik oldalra a kisebbek, a másikra a nagyobbak mennek. A kisebbek a csuprok. A nagyok közül azután mindegyik választ magának egy csuprot. Most a csuprok arczczal befelé fordúlva leguggolnak (kört alkotva – szerző kiegészítése). A nagyok mindenike […]

Eredeti játékleírás: Fiúk, lányok játszották simább talajú térségen. Kiolvasták a vigyázót. Ritkás sorokban, mindannyian arccal előre helyezkedtek el a játék kezdéséhez. Előttük ált a „vigyázó”. A játék alatt egy lábon kellett állni (a vigyázó kivételével). A „vigyázó” azt figyelte, hogy ki teszi le a lábát. Aki letette, arra rászólt: „Beleestél!” (a Dunába esett.) Annak le […]

Eredeti játékleírás: A lánykák körben összefogódznak, s vagy jobbra vagy balra mennek, mindig megtartva a köralakot, s eközben éneklik: Ispiláng, ispiláng, ispilángi rózsa, Rózsa volnék, piros volnék, mégis kifordulnék. Zöld selyem rosta, kér garas híjja, Szederszemű kis Ilonka, fordúj angyal módra. Ha több Ilonka van, akkor így különböztetik meg: „Piroskendős kis Ilonka, szőke, vagy barnahajú […]

Eredeti játékleírás: 6-8 éves kis lányok kezet fogva kört alkotnak, s szélsebesen forogva éneklik. Az utolsó szóra hirtelen leguggolnak. Ha valamelyik ilyenkor kiesik, annak azt mondják: „Lyukas korsó!”

Eredeti játékleírás: A gyermekek párosával kettős kört alkotnak: belül guggolnak a „virágok”, mögöttük állnak a „kertészek”. A pár nélkül maradt gyermek, a „virágárus” a kört kerüli, miközben mind éneklik: Beültettem kiskertemet a tavasszal, Rózsa, szegfű, liliom és rezedával. Ki is nyíltak egyenként, el szeretném adni mind, De most mindjárt! A második versszakot a virágárus megállva, […]

Eredeti játékleírás: Párosával egymás mellé állunk arccal egy irányba, és magunk előtt keresztkézfogással összekapaszkodunk úgy, hogy jobb kéz a jobbot, bal kéz a balt fogja. Szökdelni kezdünk, közben énekeljük: Ántán titiom, Bokros liliom, Akár erre, akár arra, Sejehuja, hopp! „Hopp!”-ra egy ugrással visszafordulunk: egymás felé fordulunk, egymás kezét nem engedjük el. Akkor az ellenkező irányba […]

Eredeti játékleírás: A gyerekek kézfogással oldal irányban szökdelnek körbe, majd a kukorékolásnál leguggolnak. A következő éneklésnél a másik irányba kezdik a szökdelést.

Eredeti játékleírás: Körbe állunk, és kiolvasással vagy másképp kiválasztunk valakit medvének. A medve a kör közepére áll. Énekeljük: Bújj, bújj, medve, Gyere ki a gyepre, Úgy gyere ki, szép csendesen, Hogy a vadász meg ne lessen, Bújj, bújj, medve, Gyere ki a gyepre! Közben a medve igyekszik valahol kiszökni a körből: nekiszalad a kézfogásnak, és […]