A pünkösdi rózsa (I)…

Eredeti játékleírás: Ezt a gyermeki műveltségbe játékdalként alászálló régi házasító daltöredéket, s vele a játékot Esztelneken emlékezet szerint a (múlt) század elején iskolában tanították. Népszerűségét mintegy három évtizeden át tartotta fenn. Nem csak a kicsik, hanem tőlük különválva a tizenöt-tizennyolc év közötti nagylányok és legények is játszották, sokszor még húszan-harmincan is. A játékosok egymás kezét fogva körbe mennek és énekelik:

A pünkösdi rózsa, kihajlott az útra,

Én édesem, én kedvesem, szakíts egyet róla!

Le is szakisztottam, el is hervasztottam,

Tejbe-vajba fürösztgettem és úgy ápolgattam.

A kör közepén álló játékos a „le is szakisztottam” szövegrésznél bevesz valakit a körből, azzal fordul egyet-kettőt, majd az ének végén a helyére áll. A játék a bevett játékossal folytatódik tovább.


Forrás és részletek

Forrás: Gazda Klára. Gyermekvilág Esztelneken. Kriterion Könyvkiadó, 1980, p. 290.

Helység: Esztelnek (Erdély – Háromszék)

Játéktípus: párválasztó játék – párválasztó körjáték

Korosztály: 5 éves kortól


Gyerekeknek ajánlott hangmagasság

Tartalomjegyzék