Eredeti játékleírás: A leányok körbe állnak, egy a közepére áll, fejét kendővel letakarva. A dal végén egynek a körben állók közül a fejére borítja a kendőt, s az beáll, ő meg annak a helyére megy, s a játékot folytatják.

Eredeti játékleírás: Párnatánc. A játék elején a körben álló leányka meglobogtatja a zsebkendőt. Erre megkezdődik az éneklés. Az első versszak végeztével a körben álló a kendőt leejti valamelyik leányka előtt. Az illető előlép, mindketten a zsebkendőre térdelnek, megcsókolják egymást, s felállva táncolnak. A kör is táncol, s mind éneklik a második versszakot (Szabad péntek). Ezután […]

Eredeti játékleírás: Körbe forognak. Egyikük ledob egy zsebkendőt, egy másik felkapja. Együtt táncolnak a körben, azután a másik dobja le, s így tovább.

Eredeti játékleírás: Körbejárunk, egy a körben ellenkező irányba jár. Mind éneklünk: Hej, vára, vára, Nadra vára, vára, Diófa tetejébe, Annak a levelébe, Hej, vár, vess be! Ekkor a középső választ valakit, és ketten forognak a körben. Az utolsó sor szövege most úgy alakul: “Hej, vár, vess ki!”. Akit az előbb választottak, az bent marad, a […]

Eredeti játékleírás: A leányok szerepjátszó énekes körjátékát hat-húsz gyerek játszhatja. A játékosok kézfogás nélkül, egymástól kb. 1 m távolságra körbeállnak, egy játékos, a fehér liliomszál a kör közepébe megy. A kör énekel, a fehér liliomszál pedig a szövegben előforduló minden mozdulatot megjátssza. /Körbeállunk, és kiválasztunk valakit, aki középre megy. Éneklés közben körbejárunk. A középen álló […]

Eredeti játékleírás: Ezt a gyermeki műveltségbe játékdalként alászálló régi házasító daltöredéket, s vele a játékot Esztelneken emlékezet szerint a (múlt) század elején iskolában tanították. Népszerűségét mintegy három évtizeden át tartotta fenn. Nem csak a kicsik, hanem tőlük különválva a tizenöt-tizennyolc év közötti nagylányok és legények is játszották, sokszor még húszan-harmincan is. A játékosok egymás kezét […]

Eredeti játékleírás: A gyerekek körben guggolnak és éneklik az alábbi éneket, egy – a gólya – középen egy lábon áll: Boglya tetéjén áll egy gólya, Koromfekete szárnya, tolla, Apró a sása, hosszú a lába. Kis kacsa fürdik fekete tóba’. A középső az ének utolsó sorára a guggolók közül valakit kiválasz, akivel páros kézfogással az ének […]

Eredeti játékleírás: Ezt a nagypénteki rituális mosakodás szertartását felvillantó játékot emberemlékezet óta ismerik Esztelneken. A második világháború óta ritkábban játsszák, pedig az iskolában többször is felújították. A gyermekek szeretik. 1975-ben a VII. – VIII. osztályosok a kurtapataki Bálint Ibolya óvónőtől tanult játék dallamával énekelték. A játékosok egymás kezét fogva lassan körbe sétálva énekelik: Fehér liliomszál, […]

Eredeti játékleírás: A játékosok kézfogással körbeállnak, helyben táncolnak. Lábfejük nem mozdul, csak a sarkukat kissé megemelve, hol jobbra, hol balra fordulnak. Egy kislány a kör közepén áll. Mindnyájan énekelnek: Érik a meggyfa, hajlik az ága, alatta van egy barna (szőke) kislányka. Kapd be, szívem, kapd be, akit szeretsz, kapd be. Ezt szeretem, ezt kedvelem, ez […]

Eredeti játékleírás: A játékosok körben járnak, egy a kör menetirányával ellentétesen bent a körben jár, az „ölelj, akit szeretsz” résznél valakit kiválasz a körből, és ketten táncolnak, majd a dal végén helyet cserélnek. Változatok:    A körben állók tapsolnak, vagy ők is táncolnak, nagyobb létszám esetén hárman is állhatnak a kör közepén, s mindhárman választanak […]

Eredeti játékleírás: Körben állunk, egy valaki, a „bársony ibolyácska” középen áll. Az énekre mindenki a következőket végzi: „Bársony ibolyácska…” – zárt lábakkal, leengedett karokkal állunk; „…ugorj a Dunába” – karjainkkal lendületet véve egyet helyben ugrunk; „Támaszd meg oldalad két arany pálcával” – derekunkra helyezzük tenyereinket, egész törzzsel kicsit jobbra-balra fordulunk; „Mosakodjál meg…” – két kézzel […]

Eredeti játékleírás: „Lányok körbeálltunk. A belső forgott balra, úgy, hogy a szoknyája szépen, kereken repüljön. Hajlik a meggyfa, Nagy az árnyéka, Alatta vagyon Barna menyecske, Akit szeretsz, kapd be! Akkor behíttunk egyet a körből, egy lányt, oszt akkor avval táncoltunk. Ezt szeretem, ezt kedvelem, Ez az én édes kedvesem. Ha kerülném, kerülném, Rózsa volnék, virulnék, […]

Eredeti játékleírás: 1-8. ütem: A gyerekek jobb menetirányba sétálnak kézfogással. A kör közepén 3 gyerek a jobb kezüket összefogva halad ellentétes irányba. 9-16. ütem: A kör a középponttal szembefordul, s negyed értékben tapsol. A 3 gyerek párt választ magának, s seregnek. Szerepcserével ismétlik a játékot.

Eredeti játékleírás: Kört alakítanak, egyik leány a kör közepén áll. Éneklés alatt az egész kör táncol. A dal végén a középen álló táncra hív egyet. Így folytatódik, míg a kör el nem fogy.

Eredeti játékleírás: Álló kör, kézfogással. A kör közepén álló a játék elején leguggol, két kézzel elfedi az arcát és szemét. A többiek énekelnek: Mély kútba tekintek… A dal végeztével felkiáltanak: „Ki vesz ki?” A kör közepén guggoló megnevez egy kis leányt. Ez bemegy a körbe, s felrántja a guggolót, majd szerepet cserélnek.

Eredeti játékleírás: A gyermekek kézfogással körbe mennek. Egy gyermek középen áll. „Majd játszhatunk alatta”: a középen álló társat választ. Újraénekléskor táncolnak, a többiek tapsolnak hozzá, majd kiáll a körből, és a választott marad benn. Lehet 3-4 gyereket is középre állítani. Magasra tartják a karjukat, mint a faágak vagy fakorona.

Eredeti játékleírás: Nagyböjtben tilos volt a muzsikálás. Énekelni szabad volt. A gyerekek, fiatalok összegyűltek. Jó nagy körbe felálltak. Közepében egy lány sétál. Ének közben behív egy fiút, azzal táncol. Velük együtt a körbeliek is párosan forognak. Az utolsó „Cicölle”-re a lány kimegy, a fiú bennmarad. Most ő választ párt. Így folyik a játék, míg mindenki […]