Eredeti játékleírás: Egy leül a szoba közepén. Kérdezzük, ő pedig felel: Fordulj, kicsi szék! Nem fordulok! Meddig? Keddig! Mit vársz? Csókot! Kitől? Pistától! (v. mástól) Fiú lányt, lány fiút hív, azt, amelyik tetszik neki. Akit hív, az megy és megcsókolja. Utána ő marad ott, és ő szólít valakit. „Meg kellett csókolja. Mindenképpen menni kellett, akár […]

Eredeti játékleírás: Körbeállunk, a körön kívül jár a kérő, mind énekeljük: Szeredán viszik a lányokat, lányokat, A legszebbik lányokat, lányokat, Ha gyöngy-gyöngy-gyöngy asszonyának, Gyöngykoszorú a lányának, Vesszőt, vesszőt a hátára, Hogy senki se lássa! Akihez a kérő a végén érkezik, azt magával viszi.

Eredeti játékleírás: A leányok körbe állnak, egy a közepére áll, fejét kendővel letakarva. A dal végén egynek a körben állók közül a fejére borítja a kendőt, s az beáll, ő meg annak a helyére megy, s a játékot folytatják.

Eredeti játékleírás: A leányok kört alkotnak. A kör forog. Erzsébet asszony a körön kívül ellenkező irányban kerüli a kört. Mind énekelnek. “Zsupsz”: Erzsébet asszony ráüt valakinek a vállára. Ez kiválik a körből, megfogja Erzsébet asszony kezét, s együtt kerülik a kört. A dalt és a játékot addig folytatják, míg a kör el nem fogy. Aki […]

Eredeti játékleírás: Párnatánc. A játék elején a körben álló leányka meglobogtatja a zsebkendőt. Erre megkezdődik az éneklés. Az első versszak végeztével a körben álló a kendőt leejti valamelyik leányka előtt. Az illető előlép, mindketten a zsebkendőre térdelnek, megcsókolják egymást, s felállva táncolnak. A kör is táncol, s mind éneklik a második versszakot (Szabad péntek). Ezután […]

Eredeti játékleírás: Körbe forognak. Egyikük ledob egy zsebkendőt, egy másik felkapja. Együtt táncolnak a körben, azután a másik dobja le, s így tovább.

Eredeti játékleírás: Körbejárunk, egy a körben ellenkező irányba jár. Mind éneklünk: Hej, vára, vára, Nadra vára, vára, Diófa tetejébe, Annak a levelébe, Hej, vár, vess be! Ekkor a középső választ valakit, és ketten forognak a körben. Az utolsó sor szövege most úgy alakul: “Hej, vár, vess ki!”. Akit az előbb választottak, az bent marad, a […]

Eredeti játékleírás: A leányok szerepjátszó énekes körjátékát hat-húsz gyerek játszhatja. A játékosok kézfogás nélkül, egymástól kb. 1 m távolságra körbeállnak, egy játékos, a fehér liliomszál a kör közepébe megy. A kör énekel, a fehér liliomszál pedig a szövegben előforduló minden mozdulatot megjátssza. /Körbeállunk, és kiválasztunk valakit, aki középre megy. Éneklés közben körbejárunk. A középen álló […]

Eredeti játékleírás: Ezt a gyermeki műveltségbe játékdalként alászálló régi házasító daltöredéket, s vele a játékot Esztelneken emlékezet szerint a (múlt) század elején iskolában tanították. Népszerűségét mintegy három évtizeden át tartotta fenn. Nem csak a kicsik, hanem tőlük különválva a tizenöt-tizennyolc év közötti nagylányok és legények is játszották, sokszor még húszan-harmincan is. A játékosok egymás kezét […]

Eredeti játékleírás: Választunk egy kérőt, a többiek szembeállnak vele, és kezdik az éneklést, a kérő pedig felelget nekik. Aki éppen énekel a dallam első felére előre, a második felére (a refrénre) hátra lépked. Mit akar ez az egy ember, egy ember? Legszebb lányod akarom, akarom! Legszebb lányom nem adom, nem adom! Betöröm az ablakod, ablakod! […]

Eredeti játékleírás: Ezt a nagypénteki rituális mosakodás szertartását felvillantó játékot emberemlékezet óta ismerik Esztelneken. A második világháború óta ritkábban játsszák, pedig az iskolában többször is felújították. A gyermekek szeretik. 1975-ben a VII. – VIII. osztályosok a kurtapataki Bálint Ibolya óvónőtől tanult játék dallamával énekelték. A játékosok egymás kezét fogva lassan körbe sétálva énekelik: Fehér liliomszál, […]

Eredeti játékleírás: A játékosok kézfogással körbeállnak, helyben táncolnak. Lábfejük nem mozdul, csak a sarkukat kissé megemelve, hol jobbra, hol balra fordulnak. Egy kislány a kör közepén áll. Mindnyájan énekelnek: Érik a meggyfa, hajlik az ága, alatta van egy barna (szőke) kislányka. Kapd be, szívem, kapd be, akit szeretsz, kapd be. Ezt szeretem, ezt kedvelem, ez […]

Eredeti játékleírás: A játékosok körben járnak, egy a kör menetirányával ellentétesen bent a körben jár, az „ölelj, akit szeretsz” résznél valakit kiválasz a körből, és ketten táncolnak, majd a dal végén helyet cserélnek. Változatok:    A körben állók tapsolnak, vagy ők is táncolnak, nagyobb létszám esetén hárman is állhatnak a kör közepén, s mindhárman választanak […]

Eredeti játékleírás: Körben állunk, egy valaki, a „bársony ibolyácska” középen áll. Az énekre mindenki a következőket végzi: „Bársony ibolyácska…” – zárt lábakkal, leengedett karokkal állunk; „…ugorj a Dunába” – karjainkkal lendületet véve egyet helyben ugrunk; „Támaszd meg oldalad két arany pálcával” – derekunkra helyezzük tenyereinket, egész törzzsel kicsit jobbra-balra fordulunk; „Mosakodjál meg…” – két kézzel […]

Eredeti játékleírás: Körbe állnak. A körön kívül járó az utolsó sornál rácsap a mellette lévő játékosra, az követi őt.

Eredeti játékleírás: Játsszunk „Jó napot, fakakas”-t! Akkor kiválasztottunk két személyt, egy ment kívül körbe, a másik meg belül, az volt a fakakas. Mi így lent fogtuk egymás kezit. A külső  vagy kétszer körbement, mi meg énekeltük: Méz, méz, méz, Termett méz, Termett méznek áldottsága, Lehullott virága. Ez az áldott bor, Ki mindennap forr, Ha jót […]

Eredeti játékleírás: „Lányok körbeálltunk. A belső forgott balra, úgy, hogy a szoknyája szépen, kereken repüljön. Hajlik a meggyfa, Nagy az árnyéka, Alatta vagyon Barna menyecske, Akit szeretsz, kapd be! Akkor behíttunk egyet a körből, egy lányt, oszt akkor avval táncoltunk. Ezt szeretem, ezt kedvelem, Ez az én édes kedvesem. Ha kerülném, kerülném, Rózsa volnék, virulnék, […]

Eredeti játékleírás: Körbeállunk, egyet kiválasztunk, aki középre áll, egyet pedig, aki a körön kívül jár. A középen álló a királyné, a kívül járó a kérő. Mind énekelünk és körbejárunk. Úszik a ruca… Ekkor megállunk, a királyné és a kérő a körben állók karja fölött kezet fog. A kérő mondja (énekli): Jó napot, jó napot… Elengedik […]

Eredeti játékleírás: Körbeállunk, belül áll „Erzsébet asszony”, kívül a „kérő”. Elindulunk, a „kérő” ellenkező irányban kerüli a kört, és mind énekeljük: Erzsébet asszony, Kéreti lányát, Három közül legszebbiket, Karcsú Mariskáját. Erre mind megállunk, és „Erzsébet asszony” énekli: Nincsen nékem olyan lányom Ki eladó volna. A kérő válaszol: Dehogy nincsen, dehogy nincsen, Láttam a piacon, Piros […]