Eredeti játékleírás: A leányok körbe állanak, egy a kört kerülgeti. Ez s az előbbiek közt folyik a párbeszéd. «Ezt elviszem…» mondással egyet közülök kiválaszt s körül vezeti. Így megy mindaddig, míg mind el nem viszi s az új kör már csak kettő körül megy. Egyik elvitetvén, a játék véget ért.

Eredeti játékleírás: A játékosok körbe állnak. Belül az anya, kívül a háztűznéző legény áll. Az ének végeztével a legény odamegy az egyik lányhoz. Anya: Jónapot, kokaside pajtás! Mit kerülgetsz az én házam táján? Legény: Rózsi lányod el akarom venni! Anya: Rózsi lányom nem adom gyöngykoszorú nélkül, aranyhintó nélkül. Lipitom, lapátom, Isten vigye, szegény Rózsi lányom. […]

Eredeti játékleírás: A leányok sorba állnak, a kérő körülöttük jár, a dal minden eléneklése után magával visz közülük egyet (az elsőt). Ha elfogy a sor, a dal befejezését “Maradjon az első!”- re fordítják, (a kezdő hang aprózásával), s a játékot visszafelé játszva, újból kialakítják a sort.

Eredeti játékleírás: Ezen játéknál körben mennek a leányok egymás után, egyik a másik szoknyáját fogja. Középen egy leány pálczával áll; a midőn azt mondják: «Gyere be Czafrinka›» akkor a középen álló leány a pálcával egyikre rá üt; mire ez a körbe lép. Így folytatják, míg mindnyájan a körbe nem jutnak.

Eredeti játékleírás: Körbeállunk, és kiválasztunk valakit, aki középre megy. Elindulunk körbe, és énekeljük: Csillag Boris, Tudom a nevedet, Érted vagyok Halálos beteg, Vesd rám rózsám, Fekete szemed, Jól tudom rózsám, Hogy engem szeretsz. A kis guta, A nagy guta, Összeütött Szeles Duna, Hajlik a madár, Megszólalmlik, Az erdő is meghangozik. Játsszatok, ifjak, Most van kedvetek, […]

Eredeti játékleírás: Körbe állunk, kiolvasással vagy másképp kiválasztunk egyet, aki bemegy középre. Énekeljük: A pünkösdi rózsa, Kihajlott az útra, Meggyfa árnyékába, Szőke kisleányka, Akit szeretsz, kapd el! Ezt szeretem, ezt kedvelem, Ez az én édes kedvesem, Ha belőle, belőle, Rózsa volna belőle, Mégis kifordulna. Ég a gyertya, Ha meggyújtják, Mikor a szép Táncot járják, Járjad, […]

Eredeti játékleírás: Körbe állnak, egyikük a kör közepén áll. Ez a második versszak elején kiszólítja valamelyik társát – ha vegyesen játsszák, a fiúnak leányt, a leánynak fiút kell behívni – s párjával együtt táncol: sebesen forog. Ugyanúgy forognak, mint a csárdásban szokták: összefogódzkodnak, a belső láb majdnem egy helyben marad, a külsővel nagyobbat lépnek; a […]

Eredeti játékleírás: Körbe állunk, valakit kiolvasással vagy másképp kiválasztunk, aki a kör közepére megy. Összefogódzkodunk, elindulunk körbe, és énekeljük: Termett meggy, Termett meggy, Termett fának termése, Ráhullott, Ráhullott, Az abonyi jó bor, Aki minden nap volt, A jó bor. A legények regementje igen cifra, Benne forog ez a kislány, jaj, de nyalka, Hej, liba, libuskám, […]

Eredeti játékleírás: Körbe állunk, választunk egy kérőt, aki a körön kívül jár. Mind énekeljük: Jártam az erdő alján, Jártam magam magammal, Szerdán kérik lányokat. A legszebbik lányokat, Gyöngyöt, gyöngyöt asszonyának, Zöld koszorút a lányának, Vesszőt, vesszőt a farára, Hogy senki se lássa. Az ének végén a kérő ráüt annak a hátára, akihez odaér, és magával […]

Eredeti játékleírás: A gyermekek körbe állnak, kettő pedig a körben csárdást tánczol a következő dalra: Fehér liliomszál, Sárga liliomszál, Hej! ugorj a Tiszába, Hej! ugorj a Dunába, Támaszd meg oldalad, Az arany velládat. Hej! simakodj meg szépen, Hej! törülközz meg szépen. Hej! szakaszd violádat. Hej! serkentsd meg rózsádat.

Eredeti játékleírás: Körbe állnak. “Rop, rop, rop”: hármat tapsolnak. A dal végén a körüljáró megkapja egy lány szoknyáját, cserél vele.

Eredeti játékleírás: A lányok körbe fogódzkodnak, két pár a kör közepére áll s a következő szöveg danolása mellett tánczolnak: Komámasszony meg ne mondja az uramnak, Hogy eladtam, a kakasom a zsidónak. Eladtam a kakasom, tizenhárom garason, Komámasszony! Ördög bújjék komámasszony papucsába, Sok pálinkát megivott már a kocsmába. Sok pálinkát, sok búzát, Úgy csalta meg az […]

Eredeti játékleírás: Körbe járnak. Kettő a közepén táncol. Egyikük a dal végén kiugrik, elkap a körből valakit, belódítja a kör közepére, s maga áll a helyére.

Eredeti játékleírás: Körbe állunk, és választunk egy kérőt, aki kívül jár körbe. A kör elindul az egyik irányba, a kérő a másikba, és énekeljük: Méz, méz, méz, Tiszta méz, Tiszta méznek áldottsága, Lehullott virága, Sem az enyém volt, Sem a tied volt, Ki mit iszik belőle, A torkára forr. Akihez a kérő a dal végén […]

Eredeti játékleírás: A lányok kört alkotnak. Egy a kör közepére áll. A többiek körbenjárnak, és énekelnek. “Ezt szeretem”: a bennlévő valakit bevisz a körbe, ls táncol vele. A dal végén kiszáll, aki először volt a körben, s az marad, akit a játék közben vitt be.

Eredeti játékleírás: Egy játékos a körrel ellentétes irányban kívül körbe jár. Az ének három utolsó hangjának éneklése közben (“Dob szerda”) kezével három játékost megérint. Akit utoljára érint meg, az vele megy a körön kívülre, s a játék ismétlésekor a kört most már együtt kerülgetik. Addig játszanak, míg a körben állók el nem fogynak.

Eredeti játékleírás: Sok gyermek játssza. Egy vesszőst választanak, ez két oszlopba, ezen belül öt-hat kis csoportba osztja a játszókat. A kis csoportokat kerülgetve megy az egyik oszlop végéig, s a másikon ugyanilyen hullámvonalban jön vissza, közben vesszejével a földet szurkálja, “vájja”. “Vesszőt a hátára”: megérint egy-egy gyermeket, ezek kézfogással utána mennek. A játék többszöri ismétlése […]

Eredeti játékleírás: A lányok összefogódzva körbe állnak. Egy leány a körön kívül megy. Az utolsó sort (“Adjon Isten” stb.) csak ő dalolja, s akinek a kört álló leányok közül a nevét említi, azt hátba csapja. Ezzel azután összefogódzik, s mennek a kör körül, miközben a dalt ismétlik.

Eredeti játékleírás: Iskola közvetítésű játék: Baka Mihályné Mike Róza szerint századunk első éveiben Pünkösti Ilona tanítónőtől tanulták, sőt a tankönyvben is benne volt. A későbbiekben elfelejtődött, s csak szórványosan újították fel. Túl népszerű már csak azért sem lehetett, mert a közös vasárnapi játszótereken nem játszották. Legutóbb Vízi Júlia óvónő elevenítette fel a mai húsz-huszonöt évesek […]

Eredeti játékleírás: Többen összefogódzva sorba állnak, velük szemben pedig két leányka áll s énekli: Elvesztettem páromat, páromat, Szép előadó lányomat, lányomat. Jöjj vissza, lányom, Mari nevű lányom! Erre, a kinek a nevét mondják, oda megy a hívókhoz. A játékot addig folytatják, míg a sorban állók egyenkint át nem mennek a hívókhoz, úgy, hogy végre a […]

Eredeti játékleírás: Álló kört alakítanak. A csacsi a kör közepén áll, az itató kívül körüljár: Csákváron volt egy kápolna, Csákváron volt egy libidia labdon, labodia libidia kápolna. Amellett volt egy lombos fa, amellett volt egy libidia labdon, labodia libidia lombos fa.. Az alatt legelt egy csacsi, az alatt legelt egy libidia labdon, labodia libidia egy […]