Eredeti játékleírás: – Forrás és részletek Forrás: Faragó József és Fábián Imre, szerkesztők. Bihari gyermekmondókák. Kriterion Könyvkiadó, 1982, p. 314. Helység: Erdőgyak (Erdély – Bihar) Játéktípus: mondóka – csúfoló Korosztály: 5 éves kortól

This content is only available to members.

Eredeti játékleírás: Régebb a felsorolt falvakban szokás volt, hogy újév első napjának reggelén a fiúgyermekek egyedül járva, kezükben írott, illetve cifrázott mogyorópálcával felkeresték rokonaikat és jó ismerőseiket. A verselő a felkeresett házhoz érve írott pálcájával megkopogtatta az ajtót. Ha ajtót nyitottak, a kisfiú boldog újévet kívánva köszöntőt mondott: Itt az új év, új jót hozzon, […]

Eredeti játékleírás: Régebb a felsorolt falvakban szokás volt, hogy újév első napjának reggelén a fiúgyermekek egyedül járva, kezükben írott, illetve cifrázott mogyorópálcával felkeresték rokonaikat és jó ismerőseiket. A verselő a felkeresett házhoz érve írott pálcájával megkopogtatta az ajtót. Ha ajtót nyitottak, a kisfiú boldog újévet kívánva köszöntőt mondott: Boldog újesztendőt édes mindnyájuknak, Kik ez áldott […]

Eredeti játékleírás: Ezt is mondják a libának: Siess, libám, begyet rakni, Hazamegyünk tüzet rakni, Mákoscsíkot főzni, Szállj le, madár, ha lehet, Vidd el ezt a levelet, Add oda egy legénynek, János nevezetűnek, Ha ezt oda nem adod, Kikobzom a tolladot, Száz liba, száz liba, Mind egy sorba’!

Eredeti játékleírás: A bikát így bosszantják: Böm, böm, bika, vaskarika, Hurkot kötök a szarvadra, S úgy vezetlek a vásárba.