Bikázás…

Bikazas_1_szoveg

Eredeti játékleírás: Lehet kettőnek is játszani vagy ötnek is. A játszók a földre ülnek s öt darab kis kaviccsal vagy simára surolt tégladarabbal (bikasók) bikázást játszanak. Maguk előtt elsímitják a földet, erre a ki legelőször mondja: « csürhe első! » az a kezdő. Ez most szétcsűri, azaz jobb kezéből kidobja, de nem nagyon széjjel a bikasókat. Ha játékosok elsőre kijelentik: «kicsit lányos a játék!» akkor a bikasók felkapkodásánál szabad azoknak megmozdulni arról a helyről, a hová épen szétcsűrés következtében estek.

A felkapás vagy játék így kezdődik: A «csürhe első» felvesz egy bikasót, a jobb kezével azt feldobja., ez alatt felkap egyet a földről s a felkapottat ugyanazon kézzel megkapja; most kettő van a jobb kezében, erre újra feldob egyet s egyet meg a földről felkap s a feldobottat is megkapja, mire három lesz a markában, így folytatja, míg mind az öt a markába kerül. Ha egyet sem ejtett a földre, ő folytatja a játékot, ellenkező esetben a második kezdi, újra szétcsűri az öt bikasót, s most ezt az egyet veszi fel, a melyik legtávolabb gurul, ezt feldobja, s ez alatt egyszerre kettőt kap fel s a leeső harmadikat pedig megkapja; ugyanígy a másik kettőt is felkapja; harmadszorra szétcsűrve feldob egyet, s felkap hármat, tehát most négy lesz a kezében; ebből feldob egyet s a még lent maradt egyet is felkapja, így most mind az öt a kezében van. Negyedszerre szétcsűrve, a legtávolabbit feldobja s most négyet egyszerre kap fel s a leesőt is megkapja. Ha leejt egyet, más folytatja a játékot. Ha azonban csak egyet hagyott lent, akkor ő folytatja tovább. Ezen játszma alatt még «csalogatni» is lehet, a mi abból áll, hogy ha már majdnem elejti a bikasót, mielőtt leesnék, sietve kettőzve felugratja s így kapja el. Most mind az ötöt kezében tartva «löttyöt vet». Azaz ötből egyet feldobva négyet letesz a földre, a leesőt erre elkapja, ezt újra feldobva, felkapja a négyet, s újra megkapja a leeső egyet.

Ezután a «Tugnel»-t játsza; mely játszma alatt a játszó fogainak nem szabad kijátszani, azaz sem mosolyogni sem beszélgetni nem szabad. Szétcsűri a bikasót, egyet feldob, egyet felkap, amazt megkapja, míg úgy mind az öt a kezében lesz. Most «bikát vet» a játszó, a jobb kezében levő öt bikasót egyszerre dobja fel, a leesőket kézfejével (egy újját, a középsőt kissé lejebb tartja, mint a többit) igyekszik megkapni; ha mind az ötöt megtarthatta a keze fején, akkor a játszó azt mondja: «most ő ötven esztendős», s ezt számon tartják, ha egy leesett 40, ha kettő 30, ha három 20 s ha csak egyet bír elkapni, akkor 10 esztendős. Most a hány a keze fején maradt, azt feldobja, amazokat pedig felkapja s a leesőket megkapja. Ezután veti a «Tugnel bikát», azaz a markában tartott öt bikasót feldobva egyszerre a keze fejével megkap néhányat, ezeket újra feldobva, most a markába kapja meg, ha ez például három ezek közül most csal egyet dob fel, a lent maradottakból is csak egyet kap fel, s a leeső egyet is megkapja, s ezt addig ismétli, míg valamennyi a markában van. Ezután jön a «Lötty-bika», az öt a kezében van, ezek közül egyet feldob, ezalatt leteszi a négyet, most a leeső egyet a markába kapja meg; ezt megint feldobja, a keze fején kapja meg, ezt onnét ismét feldobva a négyet markába kapja fel, a leeső egyet is megkapja. Ugyanígy folyt a játék, ha a játszás elején ezt mondják: «roppant gyerekes», de ilyenkor a szétcsűrt bikasókat megmozdítani sem szabad, oly ügyesen kell felkapdosni s a «csalogatás» is ki van zárva, ha megmozdul csak egy is a felkapás előtt, a másik folytatja, vagy a ki sorba jön.


Forrás és részletek

Forrás: Kiss Áron. Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. Könyvértékesítő Vállalat, 1984, pp. 472-473.

Helység: Jászberény (Magyarország – Jász-Nagykun-Szolnok)

Játéktípus: eszközös játék – eszközös ügyességi játék

Korosztály: 6 éves kortól

Tartalomjegyzék